• Upptäck CHILD på Upptech!
  Forskargruppen CHILD från Jönköping University bjuder
  in till en extra rolig dag på UPPTECH Science Center i
  Jönköping lördagen den 29 februari 2020 . Vi välkomnar
  speciellt barn och ungdomar, föräldrar och er som arbetar
  med barn och som har medverkat i vår forskning.

  Läs mer

Text