• Projekt om Downs syndrom och tandreglering vidare i FORTE:s årliga utlysning
    Forskare inom CHILD har ett flertal gånger fått medel från FORTE för olika projekt och nu har en av CHILD:s ansökningar gått vidare till steg två i årets öppna utlysning för 2020. Det är en studie som fokuserar på barn med Downs syndrom (DS). Den syftar till att ge en djupare förståelse för vilka underlättande och hindrande faktorer, på individuell och strukturell nivå, det finns för ungdomar med DS att erhålla rättigheter till tandvård med särskilt fokus på tandreglering (ortodonti).
    Läs mer
  • Karin Bertills avhandling vald till Skolportens favorit!
    Karin Bertills disputerade den 22 november med sin avhandling Different is cool! Self-efficacy and participation of students with and without disabilities in school-based Physical Education. När skolportens lärarpanel skulle välja ut den mest intressanta avhandlingen ”Skolportens favorit” bland de som senast publicerats bland skolportens avhandlingar föll valet på Karins avhandling.
    Läs mer

Text