• Film: Existentiell hälsa för nyblivna föräldrar - föreläsning från årets "Forskarfredag"
  Varje år har universitet och högskolor en forskarfredag där forskarna träffar olika grupper i samhället för att berätta om sin forskning. CHILD-doktorand Åsa Gamgam Leanderz medverkade från Balthazar Science Center i Skövde, där hon gav en föreläsning om existentiell hälsa och välbefinnande under föräldrablivandet. Nu kan du se föreläsningen i efterhand.
  Läs mer
 • Digital konferens om barns delaktighet, rättigheter och demokrati
  Välkomna till en helt digital konferens med tema barnrätt och demokrati den 26 oktober. Vi fokuserar på barns delaktighet i samhället, på nätet och i sina egna liv och bjuder på en dag fullspäckad av intressanta och spännande programpunkter. Jönköping Univeristy är medarrangör.
  Läs mer
 • Film: Psykisk hälsa i förskolan
  Utbildningsradion filmade ifjol en av professor Mats Granlunds föreläsningar om psykisk hälsa i förskolan. Innehållet är fortfarande lika aktuellt - barns engagemang i vardagsaktiviteter är ett tecken på psykisk hälsa och också en av de starkaste indikationerna på lärande både nu och i framtiden. Se filmen nu!
  Läs mer
 • Forskarkonferens om delaktighet och skolbaserade interventioner
  Den 21 oktober har det svenska forskarnätverket för delaktighet och skolbaserade interventioner en föreläsningsdag på Zoom. Föreläsare kommer från både CHILD, en internationell partner samt
  Institutet för handikappvetenskap. Anmäl dig och få en länk!

  Läs mer
 • Forskning om personlig assistans under pandemitid beviljas 4, 4 miljoner kronor
  Det finns anledning att tro att barn som beviljats personlig assistans och deras familjer, påverkats mycket av den pandemitid som varit. Många vårdnadshavare har tvekat att släppa in någon utomstående och istället själva valt att vårda sitt barn dygnet runt. Vad har det inneburit för barnen, för föräldrarna och för familjen som helhet?
  Läs mer

Text