• Hur man lär sig omvårdnad i sjuksköterskeutbildningen
  För att vården ska vara vårdande krävs det att vårdpersonalen har förmågan att förstå hur patienten upplever hälsa och ohälsa. En ny avhandling av Sophie Mårtensson undersöker hur bemötande bättre kan läras ut redan under utbildningstiden.
  Läs mer
 • Lättare för barnforskningen att mötas efter pandemin
  Forskare behöver träffa andra forskare för att den sammanlagda kunskapen inom ett område ska växa och bli större. Under sommaren har CHILD-forskare återigen deltagit i flertalet konferenser ute i världen. Här kommer några smakprov.
  Läs mer
 • Faktorer som kan påverka munhälsa hos barn
  Forskaren Malin Stensson håller den 15 september 2022 sin docentföreläsning om faktorer som kan påverka munhälsa hos barn.
  Läs mer
 • "Win-win" när forskare och studenter möts i forskningen
  Nu är det dags igen att möta nya masterstudenter inom kursen Interventions in Childhood . Varje år har vi ett möte som avstamp för lyckade forskningssamarbeten. Vissa masteruppsatser blir så bra att de kan publiceras i verkliga forskningstidskrifter. En del studenter går också vidare och blir doktorander efteråt. Både forskare och studenter vinner mycket på att samarbeta.
  Läs mer

Text