• Vilka prediktorer finns för ungdomars psykiska hälsa?
    God självkänsla samt en stark känsla av sammanhang är viktiga prediktorer för psykisk hälsa hos ungdomar. Doktoranden Kristina Carlén presenterar nu en avhandling som betonar betydelsen av tidiga insatser.
    Läs mer
  • Fortsatt internationell samverkan kring AKK
    Forskarna Maria Björk och Karina Huus har besökt Centret för kompletterande och alternativ kommunikation (CAAC) vid Universitetet i Pretoria, Sydafrika. Detta för att fortsätta det mångåriga samarbetet med att utveckla metoder för att ställa forskningsfrågor med alternativ kommunikation direkt till barn med funktionsnedsättning.
    Läs mer

Text