• "Varenda en är viktig"
    1 500 skolsköterskor från hela Sverige möttes i Norrköping under parollen att alla elever är viktiga. CHILD-forskaren och skolsköterskan Malin Jakobsson hade en presentation om att främja elevers sömn. Här berättar hon från kongressen:
    Läs mer
  • Möte i Sydafrika inom strategisk allians för forskning
    Fyra representanter från Jönköping University har besökt Sydafrika för att delta i strategiska möten och konferenser inom SASUF, ett internationaliseringsprojekt där 38 universitet i Sverige och Sydafrika gått samman i syfte att stärka varandra.
    Läs mer

Text