Vi söker en doktorand i handikappvetenskap

CHILD söker från och med den 1 mars 2018 en ny doktorand i handikappvetenskap. Projektet handlar om elevers engagemang (från förskoleåldern och uppåt) som en god indikator för lärande och psykisk hälsa, och är en uppföljning av tidigare projekt.

2018-01-31