• Workshop: forskning om neuropsykiatriska funktionshinder
    Nätverket Forskning om NeuroPsykiatriska Funktionshinder inom Humaniora och Samhällsvetenskap (NPFHS) vill ha mötesplatser för forskare och doktorander kring teorier och teoriutveckling inom samhälls-och humanistisk forskning om neuropsykiatriska funktionshinder. Därför bjuder man in till en workshop i februari 2013.

    Läs mer
  • CHILD-projekt i Budgetpropositionen
    I regeringens budgetproposition, avdelning Hälsovård, Sjukvård och Social omsorg omnämns CHILD-projektet Riktat Föräldrastöd.
    Läs mer

Text

Gilla oss på Facebook