• Lärarutbyte med Chapel Hill University of North Carolina (UNC)
    Med fokus på nya idéer och kunskap till att utveckla Hälsohögskolans kliniska träningscentrum (KTC) reste Annette Nygårdh, Christina Petersen, Marcus Gustafsson och CHILD-forskare Susanne Knutsson till UNC i USA.
    Läs mer
  • CHILD på resa till Kina

    I september var CHILD-forskarna Karin Enskär och Karina Huus i Kina, tillsammans med en grupp från Hälsohögskolan, för att besöka fem universitet. Två av universiteten är redan partners till HHJ, tre andra hoppas bli det.

    Läs mer

Text

Gilla oss på Facebook