Disputation i handikappvetenskap

Doktorand Anna Karin Axelsson försvarar den 27 maj sin avhandlig om barn med betydande funktionshinder och deras delaktighet i familjaktiviteter.

- Min avhandling fokuserar på barn med betydande funktionshinder och deras delaktighet i familjeaktiviteter, berättar Anna Karin Axelsson.

Anna Karin är från början sjukgymnast och har arbetat inom flera olika områden av sjukgymnastik, bland annat inom barn- och
ungdomshabilitering.
- Min forskning baseras på insikten om att delaktighet är en förutsättning för inlärning och dessutom en viktig aspekt av hälsa. Den handlar om barnets närvaro och engagemang i familjens rutiner och aktiviteter, den personliga assistentens roll i familjen respektive om underlättande faktorer för att öka barnets delaktighet, berättar hon.

Tisdagen den 27 maj kl. 13.00 försvarar Anna Karin Axelsson sin avhandling Children with profound intellectual and multiple disabilities and their participation in family activities i Forum Humanun på Hälsohögskolan.

Välkommen att lyssna!

Länk till avhandlingen

2014-05-20