Forskarutbildning

Vår masterutbildning fördjupar dina yrkesprofessionella kunskaper och förbereder dig också för forskarutbildning. Andrea Ritoša, Kaat Philippe, och Åsa Morin är tre av våra studenter som har gått till doktorandutbildning efter att de tog examen från mastersprogram Interventions in Childhood.

Andrea Ritoša

Andrea Ritoša

Andrea Ritoša gick masterutbildningen ”Interventions in Childhood” vid Jönköping University och har en masterexamen i psykologi. Hon har tidigare arbetslivserfarenhet från socialtjänsten i Kroatien, där hon har arbetat med barn och unga från svåra bakgrundsförhållanden och deras familjer.

Nu är Andrea doktorand inom Handikappvetenskap vid Högskolan för Lärande och Kommunikation. Hennes doktorandprojekt är en uppföljningsstudie i syfte att få en bättre förståelse för de långsiktiga effekterna av förskolemiljön och engagemang i förskoleaktiviteter, senare har på skolengagemang och resultat. Forskare har följt barnen sedan de gick i förskolan och nu går de i årskurs 3 och 6. Tillsammans försöker de dra slutsatser om både skyddande och stärkande faktorer för barns fungerande, med ett speciellt fokus på barn med beteendesvårigheter.

Andrea har alltid varit intresserad av barn och utvecklingspsykologi och hon vill arbeta både i praktik och forskning i framtiden.

 

Kaat Philippe

Kaat Philippe

Kaat Philippe, född och uppvuxen i Leuven, Belgien, är doktorand vid INRAE, Dijon i Frankrike. Hon studerade psykologi vid Universitetet i Leuven, och hon utbildades till klinisk psykolog, specialiserad på att arbeta med barn och ungdomar. Hon gjorde sin magisteruppsats i ämnet illness-identity in adolescents with type 1 diabetes.

2016 startade Kaat sitt andra mastersprogram Interventions in Childhood vid Jönköping University. Här genomförde hon en systematisk litteraturöversikt för sin magisteruppsats om ät- och matningssvårigheter hos barn som har eller hade cancer och matningsstrategier från föräldrar, vilket utlöste hennes intresse för ät- och matnings beteenden. Efter examen arbetade hon som forskningsassistent vid universitetet i Leuven och studerade neurokognitiv utveckling hos barn som prenatalt utsattes för cancerbehandlingar.

Nu fokuserar Kaats forskning på effekterna av vårdares matningsmetoder på barns ätbeteende. Hon hoppas att hennes forskning kommer att ge nya insikter i ät- och matnings beteende, och att det kan bidra till att stimulera hälsosamma ätmönster hos barn från en tidig ålder.


Åsa Morin

Åsa Morin

Åsa Morin gick mastersprogrammet ”Interventions in Childhood” vid Jönköping University 2016. Förutom masterexamen, har hon en lärarexamen. Åsa har många års erfarenhet som förskollärare och efter examen från Jönköping University arbetade hon som specialpedagog i förskolan. Genom åren har hennes intresse för särskild begåvning och utmaningarna som kommer med särbegåvning ökat.

Nu är Åsa forskarstudent på institutionen för didaktik och lärares praktik vid Linneuniversitetet. Hennes avhandlingsprojekt handlar om särskilt begåvade barn och deras möte med en institutionell lärandemiljö. Åsa hoppas att hennes forskning ska ge nya insikter om tidiga interventioner och särskilda anpassningar i syfte att främja välmående och förebygga framtida skolmisslyckanden.


Sidan uppdaterad