Jönköping University erbjuder tillsammans med CHILD en internationell masterutbildning Interventions in Childhood. Det tvärvetenskapliga mastersprogrammet ger dig en teoretisk grund, kunskap och redskap för att samverka professionellt, och tillsammans med familj och andra i närmiljön, ge barn och ungdomar stöd för att kunna vara aktiva och delaktiga i vardagen. För mer information om programmet, klicka här.