EXplAIn

EXplAIn = Utvärdering av förklarlig artificiell intelligens. Projektet EXplAIn tar sig an utmaningen att utveckla utvärderingsmetoder och mätmetoder för utvärdering av interaktiva maskininlärningssystem som tar hänsyn till mänskliga förutfattade meningar, förväntningar och farhågor vid användning av AI och maskininlärning.

Projektet at finansierat av Vetenskapsrådet (Etableringsbidrag).

Brödtext

Sidan uppdaterad