infoFLOW - Informationslogistik for SME

KK-stiftelsen finansierar under tre år forskningsprojektet infoFLOW (informationslogistik för små och medelstora företag).

Projektet är ett samarbete mellan industri, forskningsinstitut och högskolan inom forskningsområdet informationsteknik för att förbättra informationsflödet och effektivisera samarbetsprocesser inom och mellan företag.

infoFLOW är ett samarbete mellan:

  • Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH)
  • Centrum för informationslogistik i Ljungby
  • Fraunhofer ISST Dortmund (Tyskland)
  • Internationella Handelshögskolan i Jönköping
  • Kongsberg Automotive Mullsjö
  • Linköpings Tekniska Högskola
  • Proton Värnamo
  • SYSteam Huskvarna. 

För de flesta företag och organisationer är information en ytterst viktig del av verksamheten. Utan rätt information skulle planering av produktionsprocesser, samordning av samarbete med leverantörer, optimering av materiallogistik eller utbyte av erfarenheter vara omöjligt. Information som inte når fram i rätt tid kan dessutom skapa allvarliga problem i verksamheten såväl som konkurrensnackdelar.  Projektet infoFLOW fokuserar på lösningar för ett förbättrat informationsflöde. Projektets ansats är att (1) sätta individens och organisationens informationsbehov i fokus och (2) ta fram lösningar som enkelt kan återanvändas i flera olika små och medelstora företag.

Under projektets gång kommer en metod för informationsbehovsanalys baserad på SYSteams analysprocesser att utvecklas. Denna nya analysmetod är tänkt att användas till att identifiera s.k. behovsmönster och skapa lämpliga tekniska lösningar för dessa, bl.a. baserat på den plattform för informationslogistik Fraunhofer ISST har utvecklat. Genomförandet innefattar kartläggandet av informationsbehov och informationsflöden inom utvalda delområden av Kongsbergs och Protons verksamhet. CIL tillhandahåller erfarenheter från tidigare informationslogistikprojekt och står för spridning av projektets resultat. LiTH och IHH bidrar med mångårig erfarenhet inom metodutveckling.

Sidan uppdaterad 2020-06-16