Semantiska teknologier

Semantiska teknologier handlar om att representera begrepp och koncept med formella logiska modeller, för att med hjälp av olika mjukvaror kunna dra nytta av dessa formella definitioner för att besvara frågor, integrera dataset, härleda ny kunskap, eller utföra andra komplexa uppgifter.

Semantiska teknologier finns redan idag och fungerar runt omkring oss utan att vi tänker på dem. Google, till exempel, organiserar data om saker som från den verkliga världen och kopplingarna dem emellan i Knowledge Graphlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Denna information visas i en ruta bredvid en vanlig resultatsöklista. I IBM Watsonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster besvarar frågor ställda med hjälp av ett ”vanligt” språk genom att använda sig av mönstermatchningsregler och semantisk analys. De bestämmer fokus för en fråga, lexikal typ hos ett svar, och relationerna mellan elementen i frågan. Chevron Information Technology Companylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster använder semantiska teknologier i olje- och gasindustrin för att hantera information om komplex utrustning, som till exempel oljeriggar. Länkade datatekniker används av BBC för att samla in data och ansluta online-dokument, till exempel för att leverera information om idrottare under OS.

Semantiska teknologier är en rad tekniker för maskinläsbar representation av innebörden hos objekt och deras interna relationer med avseende på en specifik applikationsdomän. Fokus för forskningen kring semantiska teknologier vid Jönköping University är på byggandet av formella semantiska modeller och deras användning inom programvaruutveckling. Våra forskningsområden inkluderar ontologiutveckling, designmönster för ontologier, och ontologiinlärning med syftet att skapa en semantisk representation av en applikationsdomän. Dessutom undersöker vi tekniker som till exempel olika ramverk för ontologier, logikprogrammering och genetiska algoritmer för användning av semantiska modeller i programvarusystem. Det mesta av vår forskning samproduceras med industrin.

Vi tillämpar semantiska teknologier inom ett antal områden:

  • Semantisk webb och länkade data
  • Arbetsplatsinnovation
  • Sjukvård
  • Massmedia
  • Kompetensförsörjning
  • Engineering informatics

Inom engineering informatics, syftar semantiska teknologier till att ge stöd åt och automatisera aktiviteter inom produktionsutvecklingslivscykeln, som till exempel produktspecifikation, kravhantering, produktutveckling, produktkontroll och validering. Speciella tillämpningar innefattar områden som flygplansindustrin, bilindustrin, mjukvaruindustrin samt gjutning och gjuterier.

Sidan uppdaterad 2020-06-16