Forskningsprojekt

Här presenteras pågående och avslutade forskningsprojekt inom området Semantiska teknologier.

Pågående forskningsprojekt

Ontology-based Software Test Case Generation (OSTAG )
Deltagande företag: SAAB , AddQ, Knowit
Forskningsorganisation: Tekniska Högskolan i Jönköping
Projekttid: 2015-2017
Projektet finansieras av: KK-stiftelsen

Product driven Enterprise Architecture Management (PdEAM)
Deltagande företag: Husqvarna AB, Skye Consulting AB
Forskningsorganisation: Tekniska Högskolan i Jönköping
Projekttid: 2016-2018
Projektet finansieras av: Region Jönköpings län

Avslutade forskningsprojekt

Office of the Future – Efficient Coordination, Collaboration and Knowledge Sharing in Enterprises (SmartOffice)
Deltagande företag: PDB, Tengbom
Forsknings- och statligaorganisationer: Tekniska Högskolan i Jönköping, Glasforskningsinstitutet, Länsstyrelsen i Kalmar län
Projekttid: 2014
Projektet finansierades av: Smart Housing Småland (Vinnova)

Computer Supported Collaborative Work through Dynamic Social Networking (CLICK)
Forskningsorganisationer: Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Tekniska Högskolan i Jönköping
Projekttid: 2011-2012
Projektet finansierades av: Vinnvård programmet (Vinnova, Vårdalstiftelsen, Socialdepartementet, och Sveriges Kommuner och Landsting)

Context Based Retrieval in Digital Libraries (CoReLib & CoReLib2)
Forskningsorganisationer: Tekniska Högskolan i Jönköping, St. Petersburg Institute for Informatics and Automation RAS, Institute of Applied Mathematical Research KRC RAS
Projekttid: 2008-2012
Projektet finansierades av: Svenska Institutet

Bridging the Gaps – WP2.A – OntoMod
Work package 2.A. Information logistics in the multiprofessional organization - Ontological modelling
Forskningsorganisationer: Jönköping County Council, Jönköping University, Uppsala clinical research center, HELIX VINN Excellence Center (LiU), Växjö University, Dartmouth Medical School
Projekttid: 2008-2010
Projektet finansierades av: Vinnvård programmet (Vinnova, Vårdalstiftelsen, Socialdepartementet, och Sveriges Kommuner och Landsting)

Media Information Logistics (Media-Ilog)
Affärs partner: Jönköpings Posten
Forskningsorganisation: Tekniska Högskolan i Jönköping
Projekttid: 2005-2008
Projektet finansierades av: Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse

ICT-support for formation of business relationships with developing countries based on immigrant competence
Affärspartner: The ChamberTrade projektgruppen, Sweden; Vietnamese Chamber of Commerce and Industry (VCCI)
Forskningsorganisationer: Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping International Business School, National Economics University (Hanoi), Hanoi University of Technology
Projekttid: 2004-2007
Projektet finansierades av: the Swedish Program for ICT in Developing Regions (the Swedish International Development Cooperation Agency, Sida)

Sidan uppdaterad 2020-06-16