Adjungerade och externa forskare

Adjungerade forskare

Mattias Elg, professor, HELIX VINN Excellence Center, Linköpings universitet
Agneta Abrahamsson, fil.dr., forskningssamordnare, FoUrum Regionförbundet Jönköpings län

Externa forskare

Pär Höglund, post doc och läkare, Futurum, Landstinget i Jönköpings län
Susanne Kvarnström, Linköpings universitet
Beatrix Alguren
Johan Sanne, docent, Linköpings universitet
Charlotte Lundgren, fil dr, Linköpings universitet
Martin Rejler, doktorand och läkare, Bridging the gaps, Landstinget i Jönköpings län
Annika Nordin, doktorand och utvecklingsledare, Bridging the gaps, Qulturum
Ann-Charlott Norman, doktorand och sjukgymnast, Linnéuniversitetet i Växjö

Sidan uppdaterad