Nyheter

 • Sofia Kjellström ny docent

  Varmt grattis Sofia Kjellström till din docentur i Välfärd och Socialvetenskap!
  Läs mer
 • 28 miljoner kronor till Hälsohögskolan i forskningspengar från Forte
  Under veckan har Forte beviljat över 28 miljoner kronor till två olika forskningsprojekt vid Hälsohögskolan. 1,6 miljoner till Ida Karlsson, postdoktor vid Institutet för gerontologi, och över 26 miljoner till Sofia Kjellströms projekt vid Jönköping Academy för att utveckla samskapande av hälsa, vård och omsorg.
  Läs mer
 • Nyutnämnd professor ger nya perspektiv på ledarskapsutveckling
  För att förbättra vården och arbetsförhållandena för vårdpersonal behövs bra ledare. Sofia Kjellström, nyutnämnd professor vid Hälsohögskolan, Jönköping University, har studerat hur ledare utvecklas och vilken typ av stöd de behöver för att förbättra sig ytterligare.
  Läs mer
 • Dan Malm – Hälsohögskolans första docent i Hälsa och vårdvetenskap
  Tisdagen den 16 december fick Hälsohögskolan sin första docent i Hälsa och vårdvetenskap när Dan Malm höll docentföreläsningen ”Kognitiv beteendeterapi vid behandling av förmaksflimmer – ett nytt vårdalternativ?"
  Läs mer
 • Förbättrade riktlinjer ökar patientsäkerheten i ambulanssjukvården
  Användandet av riktlinjer är en viktig del av ambulanssjukvården. Om riktlinjerna integreras i ett datoriserat beslutsstöd skulle följsamheten öka och därmed skulle risken för felbedömningar minska. Detta visar Magnus Hagiwara i sin doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping.

  Läs mer
 • Forskare vid Hälsohögskolan och Jönköping Academy får forskningsanslag från AFA Försäkring
  Boel Andersson Gäre, professor vid Hälsohögskolan och Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare har fått ett forskningsanslag på drygt tre miljoner kronor för forskning kring de komplexa drivkrafterna inom vård och omsorg.

  Läs mer
 • Ny forskningsmiljö
  Läs mer

Sidan uppdaterad 2016-12-05