Inom forskningsmiljön Kvalitetsförbättring och ledarskap finns flera samarbetspartners.