Syftet med LPS är att skapa en övergripande mötesplats där samhället, lärarutbildning och forskare gemensamt kan bidra till att förbättra livsmöjligheter, elevers och lärares lärande i utbildning samt ökad delaktighet för alla i samhället. 

Forskningsmiljön har tre forskningsgrupper:

Porträttfoto av en kvinna och en man i orangeriet på högskolan för lärande och kommunikation

Communication, Culture Diversity

Porträttfoto av två män i orangeriet på högskolan för lärande och kommunikation

Plats Identitet
och Lärande

Porträttfoto av en kvinna och en man i orangeriet på högskolan för lärande och kommunikation

Sustainability
Education Research

Kontakt

 

Koordinator:

Susanne Smithberger

Forskningsmiljön har som mål att bidra med nya aspekter till det som vi redan vet samt öppna upp till innovativa mötesplatser för kunskap, interaktion och kommunikation. En sådan inriktning vid Högskolan för lärande och kommunikation är att forskningen ska vara relevant för det omgivande samhället och de stora utmaningarna som präglar samhället idag. Det är en tvärvetenskaplig miljö som undersöker mångfald, hållbar utveckling samt kommunikation och språk. Forskningen hämtar i huvudsak data från lärandepraktiker som skola, förskola och fritidshem men även inom samhället i övrigt. Flera forskningsprojekt erhåller sin externa finansiering från Vetenskapsrådet. LPS forskningsmiljö bedriver grund-, tillämpad och utbildningsvetenskaplig forskning.