Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS)

Syftet med LPS är att skapa en övergripande mötesplats där samhället, lärarutbildning och forskare gemensamt kan bidra till att förbättra livsmöjligheter, elevers och lärares lärande i utbildning samt ökad delaktighet för alla i samhället. 

Kontakt 

 

Pia Åman och Sangeeta Bagga-Gupta 


Forskningsmiljöledare
Sangeeta Bagga-Gupta

Koordinator

Susanne Smithberger

Forskningsmiljön har som mål att bidra med nya aspekter till det som vi redan vet samt öppna upp till innovativa mötesplatser för kunskap, interaktion och kommunikation. En sådan inriktning vid Högskolan för lärande och kommunikation är att forskningen ska vara relevant för det omgivande samhället och de stora utmaningarna som präglar samhället idag. Det är en tvärvetenskaplig miljö som undersöker mångfald, hållbar utveckling samt kommunikation och språk. Forskningen hämtar i huvudsak data från lärandepraktiker som skola, förskola och fritidshem men även inom samhället i övrigt. Flera forskningsprojekt erhåller sin externa finansiering från Vetenskapsrådet. LPS forskningsmiljö bedriver grund, tillämpad och utbildningsvetenskaplig forskningForskningsmiljön har tre forskningsgrupper:

Communication, Culture Diversity

Plats Identitet
och Lärande

Sustainability
Education Research

Sidan uppdaterad 2019-08-23

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information