Forskningsmiljön LPS är organiserad i grupper som på olika sätt speglar den gemensamma inriktningen.