Communication, Culture and Diversity @ JU

CCD@JU är en forskningsgrupp inom forskningsmiljön Learning Practices inside and outside School. Forskningsgruppen är samtidigt en del av den multi-disciplinära forskningsnätverket Communication, Culture and Diversity (CCD) med nationella och internationella forskare som medlemmar.

CCD@JU:s forskning behandlar främst lärande, kommunikation, kultur och mångfald utifrån två starkt överlappande forskningsteman, relaterade till såväl pedagogisk och specialpedagogisk som didaktisk verksamhet:

  • Inkludering och delaktighet,
  • Språk och litteratur.

Huvudfokus är att studera processer inom och utanför utbildningsinstitutioner relaterade till dessa teman. Exempel på sådana processer är socialisation, undervisning, lärande och identitetsutveckling.

Mer om nätverket CCD

Sidan uppdaterad