CCD@JU är en forskningsgrupp inom forskningsmiljön Learning Practices inside and outside School. Forskningsgruppen är samtidigt en del av den multi-disciplinära forskningsnätverket Communication, Culture and Diversity (CCD) med nationella och internationella forskare som medlemmar.

CCD@JU:s forskning behandlar främst lärande, kommunikation, kultur och mångfald utifrån två starkt överlappande forskningsteman, relaterade till såväl pedagogisk och specialpedagogisk som didaktisk verksamhet:

  • Inkludering och delaktighet,
  • Språk och litteratur.

Huvudfokus är att studera processer inom och utanför utbildningsinstitutioner relaterade till dessa teman. Exempel på sådana processer är socialisation, undervisning, lärande och identitetsutveckling.

Mer om nätverket CCD