Docentföreläsning

Den 25:e januari höll Zlatan Filipovic sin docentföreläsning: From Jouissance to Shame.

Bild på Zlatan Filipovic och hans presentation.

Docentföreläsning

Den 18:e januari höll Anette Svensson sin docentföreläsning: Från översättningsvärldar till textuniversum.

Podcast om Jane Austen

Lyssna till Bildningspodden där Anette Svensson pratar om Jane Austen.