De senaste decennierna har gått i internationaliseringens och globaliseringens tecken. Människor reser mer än någonsin och fler människor än någonsin är också på flykt. 

I en sådan tillvaro skulle man kunna tänka sig att specifika platsers betydelse skulle minska över tid; att människor ständigt söker sig till, och erövrar, nya platser och lämnar gamla bakom sig.

Men platsers betydelse verkar vara mer betydelsefulla än så för många människor. I historiekulturen tillmäts mycket specifika platser stor betydelse. Ibland förses dessa platser med monument. Människors mentala kartor över platser och städer har en avgörande betydelse för hur det faktiska livet utspelar sig. Platser är laddade med berättelser som betyder något för oss

Beroende på den konkreta platsen – den empiriska kontexten – framstår och upplevs identiteter som mer eller mindre betydelsefulla för människors lärande. En målsättning inom PIL-projekten är att synliggöra relationen mellan platsen, identiteter och lärande.

Forskningstematiken Plats, Identitet, Lärande (PIL) är ett försök att sätta specifika platser i centrum och undersöka vilken roll dessa spelar för människors identitet och/eller lärande. Ansatsen är tvärvetenskaplig. I forskningstemat ingår i nuläget historiker, religionsvetare, ämnesdidaktiker, sociologer, kulturgeografer, samhällsvetare samt fred- och konfliktforskare. Öppenhet finns dock även mot andra fält och discipliner.