Roland S Perssonöppnas i nytt fönster arbetar med projektet Human predatory behavior in everyday life.