Närbild på pärmar

Nedan presenteras forskningsprojekt och avhandlingsarbeten inom forskningsmiljön industriell produktion.

Pågående forskningsprojekt

 • Innovate - Innovationsförmåga i små och medelstora tillverkande industriföretag
 • The whispering game - Fact based communication to support responsiveness in supply chains
 • INDUS - Effektiv industrialisering för framgångsrik upprampning av försörjningskedjor
 • Design-driven innovation i träindustrin
 • Hållbar produktion i tillverkande SME
 • Automationsstrategier i träindustrin
 • PRODHÖG - Konkurrenskraftig produktion i en högkostnadsmiljö
 • InPot - Innovationskraft i ledning av daglig styrning
 • Reshoring I - Generisk metod för utvärdering av återflyttningsbeslut
 • Reshoring II - Återflyttning i svensk industri: Drivkrafter och svårigheter
 • ReActs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avslutade forskningsprojekt

 • Riskhantering vid logistisk samverkan
 • DINO - Distribuerade innovationsprojekt: ledning av tekniska och organisatoriska utmaningar
 • KNOP - Lärande och kompetensdriven produktintroduktion för svensk tillverkningsindustri
 • STRATEGO - Produktionsstrategier som stöd för konkurrenskraft i små och medelstora tillverkande företag
 • PROLOC - Strategisk produktionslokalisering
 • Människa och organisation i produktionsplanering
 • ProAct - Proaktiva monteringssystem
 • INTERFACE - Gränssnitt i Industriella Innovationsprocesser
 • Strategisk kompetensutveckling i SME - en konceptstudie kring innehåll och kunskapsöverföring.
 • KOPeration
 • KOPtimera
 • LEAP - Långsiktigt lärande för ökad innovationsförmåga i globala projektbaserade produktutvecklingsorganisationer