Artikel

En artikelPDF om grad av kundorderstyrning presenterades på PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens i Skövde.

2010-08-18