Handlingsstrategier för första linjens chefer
- att hantera rollen utan att förbrukas

Första linjens chefer är en belastad personalkategori i många industriverksamheter. Forskningen på området är begränsad med kunskapsluckor kring chefernas roll och uppdrag.

Syfte och resultat

Syftet är att förbättra förutsättningarna för första linjens chefer att genomföra sitt uppdrag. Det ska göras genom att utveckla handlingsstrategier som är resilienta, det vill säga hållbara och robusta, och som gör att cheferna kan klara problem och svårigheter utan att själva förbrukas. Projektet ska även leverera en handbok som gör det tydligare för företagen vilka förutsättningar dom måste skapa för första linjens chefer. För mer information, klicka här Pdf, 960.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Samarbetspartners

  • Scania CV
  • Fagerhults belysning

Projekttid och finansiering

Projektet pågår under 2019-2022 och medfinansieras av KK-stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontaktinformation

Om du vill veta mer om projektet, vänligen kontakta Johan Karltun.