The whispering game

Har ni någonsin upplevt ett kundklagomål, fastän ni presterade efter kundens krav? Har ni upplevt att informationen mellan avdelningar försvinner eller blir fel? Då är ”Viskleken” forskningen för er.

Introduktion

Allt fler företag upplever krav på kundanpassning av produkter, och därmed finns ett behov för att förstå vad kunder verkligen vill ha. Kundanpassade produkter förknippas ofta med små serier och kundens beställningar innehåller specifik information för varje order, kundorderspecifik information (KOSI). KOSI inkluderar information som: vad, när och var kunden vill ha sin produkt eller tjänst. Att fånga dessa parametrar kan dock vara svårt då ordern ofta skiljer sig från andra.

När informationen överlämnas mellan individer, avdelningar eller olika informationssystem kan den lätt förvanskas, medvetet eller omedvetet, vilket kan liknas vid viskleken. När meddelandet nått den sista mottagaren är det ofta väsentligt annorlunda mot det som ursprungligen sändes.

Hör projektledare Jenny Bäckstrand berätta om projektet i filmen här ovanför. 

Syfte

Syftet med det här forskningsprojektet är att ta fram ett strukturerat arbetssätt som stödjer effektiv överföring av KOSI, både internt och externt. Syftet planeras att uppfyllas med hjälp av följande tre forskningsfrågor:

 1. Hur kan KOSI fångas?
 2. Vilka faktorer inverkar på effektiv överföring av KOSI i kund – fokalaktör – leverantör triaden?
 3. Hur kan KOSI effektivt överföras, både internt och externt?

Förväntade resultat

De förväntade resultaten av projektet kan sammanfattas till fyra huvudområden:

 1. Att identifiera och differentiera KOSI.
 2. Att analysera och kartlägga orderhanteringsprocessen med fokus på KOSI, att identifiera områden med risk för förvrängning och föreslå sätt att eliminera förvrängningar för att skapa kortfattad kommunikation och effektiv KOSI-överföring.
 3. Att minska forskningsgapet gällande extern KOSI-överföring för tillverkningsföretag som måste hantera flera tillverkningsstrategier samtidigt och därigenom förbättra förutsättningarna för inköp och leveranshantering genom att tillhandahålla korrekt information.
 4. Att undersöka hur informationssystemets anpassning till företagets strategier påverkar överföringen av KOSI.

Samarbetspartners

 • Ericsson AB
 • Combitech AB
 • Mastec AB
 • Tranter International AB
 • TMF - Trä och Möbelföretagen AB
 • Dörr & Portbolaget i Vittaryd AB

Projekttid och finansiering

Projektet pågår från april 2017 till mars 2020 och medfinansieras av KK-stiftelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster genom forskningsmiljön SPARK, Tekniska Högskolan i Jönköping, samt de medverkande företagen.

Kontaktinformation

Om du vill veta mer om projektet, vänligen kontakta projektledare Jenny Bäckstrand, eller medforskarna: Martin Lennartsson, Annika Engström och Nikolas Käkelä.

Sidan uppdaterad 2020-09-21