METRO: Metallurgisk TRäning On-line, Pilot Project

Målet med projektet är att utveckla Internet kurser inom metallurgiområdet som kan följas via Internet. Kurserna kan vara kortkurser i introduktion till nya ämnen eller fördjupningar för att vidga ditt kunnandet.

Innehållet i de kurser som ska utvecklas kommer från en erfaren lärarstab från universitetsvärlden och industrin. Många av dem är redan involverade i AIM:s utbildningsaktiviteter och från välkända Europeiska universitet nämligen Högskolan i Jönköping, NTNU Trondheim, Padova University och Polska vetenskaps akademin. Kvalitén av kurserna blir utvärderad av två deltagande slutanvändare, ett forskningscentrum, Tekniker och ett SME företag Lasindustria och andra externa slutanvändare som t ex studenter vid de deltagande universiteten.

Sidan uppdaterad 2010-10-21