• mCBBEs - Advanced integrative solutions to corrosion problems beyond micro–scale: towards long-term durability of miniaturized Biomedical, Electronic and Energy systems. www.mcbees.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • DEC-HEF (Design and ElectroCrystallization of High Entropy thin Films)
 • ODISSEE2 - Optimal Design using Integrated Simulation baSed engineering, del 2
 • FunDisCo - Functional dispersion coatings
 • PolyComp - Lektor inom polymerer och polymerkompositer – strategisk rekrytering
 • OMQAL - Development of advanced tool of melt quality assessment for improvement of aluminium component 
 • ALSCRAM - ALuminium Sheet WIth high Secondary Content
 • ALUSAP - Aluminiumbaserad StrömAvledarPlatta för PEM-bränsleceller
 • MeMoI - Defektbildning vid samspel mellan gjutjärn och formmaterial/ Casting defect formation mechanisms at metal/mould interface
 • DELSA - Utveckling av Slitage- och Korrosionsbeständig Grå Gjutjärn Genom Laser Yta Legering/Beklädning
 • IRAP – Internationell Gästprofessor
 • Al-MMC (ProForAl) - Egenskaper och formbarhet hos Al-SiCp MMC
 • NOVELA II – Ny lättviktslegering baserad på högentropikonceptet
 • WEBLEARN - Webinars for lifelong learning
 • ALTOS - ALuminium Two O five Structures

Syfte och mål: Utveckla gjutprocessen för en ny aluminiumlegering för motorstrukturer Förväntade effekter och resultat: Nu gjutprocess för denna nya aluminiumlegering som sparar kostnad och vikt för mellanhus i flygmotorer Upplägg och genomförande: Gjutförsök på Arconic Bestwig i Tyskland. Karakterisering av mikrostruktur och mekaniska egenskaper på GKN, RISE SWECAST och Jönköping University. Additiv tillverkning av den nya aluminiumlegering på RISE IVF.

Purpose and goal: Develop the casting process for a novel aluminium alloy Expected results and effects: Casting process for the new aluminium allow. Significant cost savings and weight savings for aero engine compressor structures Approach and implementation: Casting experiments at Arconic Bestwig in Germany. Characterization of microstructure and mechanical properties at GKN, RISE SWECAST and Jönköping University. Additive manufacturing of the new aluminum alloy at RISE IVF.

 • IMPACT - Improving the Melting operation for higher Performing Aluminium ComponenT
 • ALigHT II - ALloy development for High Temperature applications using the high entropy concept; part II
 • The increase of recycled aluminum in extruded products
 • Brazing overmoulding
 • HEeGg - Hållbart och Energieffektivt Gjutgods

Projektet syftar till att utveckla metoder för att använda återvunnen aluminium för kostnadseffektiv tillverkning av komponenter. Verifieringstekniker kvalitetssäkrar den smälta metallen inför gjutning för att tillverka återvunna komponenter med hög och jämn kvalitet. Projektet har goda möjligheter att öka resurseffektiviteten genom att recirkulera aluminium och öka återvinningsgraden.

 • SIGMA-Mecer
 • LUMA contineuos W µ-wire plating
 • VR-FEM
 • ALL4HYDRO - Legeringsutveckling för väterelaterade applikationer
 • E-joint - Nytt kall sammanfogningsteknik för temperaturkänsliga substrat och komplexa små geometrier
 • Smart Industry (med Comptech)
 • IFT: JÖNKÖPING
 • Cleancon - Clean Construction Machinery

Främja användningen av nollemissionsarbetsmaskiner inom bygg- och anläggningsprojekt och kommunal drift samt driva på marknaden genom upphandling och dialog inom hela aktörskedjan.