Följande forskning bedrivs eller har bedrivits vid avdelningen för matematik och fysik vid Tekniska Högskolan.

Matematiska modeller och numeriska metoder för akustik och elektromagnetism

I samarbete med ICMM, International Center for Mathematical Modeling, vid Linneuniversitetet bedrivs forskning med inriktning på utveckling av matematiska modeller och numeriska metoder med tillämpningar inom akustik och elektromagnetism. I detta sammanhang utvecklas också numeriska metoder för konforma avbildningar.

För mer information, kontakta: Anders Andersson eller Thomas Biro.

Approximativa approximationer

Approximation med icke-lokala basfunktioner, multiupplösningsalgoritmer, semianalytiska metoder för beräkning av potentialer till icke-homogena linjära partiella differentialekvationer.

För mer information, kontakta: Tjavdar Ivanov.

Laserbaserade spektroskopiska mätmetoder

I samarbete med Laserfysikgruppen vid Institutionen för Fysik vid Umeå universitet har forskning bedrivits inom utveckling av nya laserbaserade spektroskopiska mätmetoder för känslig detektion av atomer och molekyler i olika miljöer.

För mer information, kontakta: Jörgen Gustafsson.