När journalister, politiker och PR-konsulter twittrar med varandra: Om hybrida och tvärprofessionella relationer på webben

Forskare: Peter Berglez (projektledare), Ulrika Olausson, Michal Krzyzanowski

Finansiär: Vetenskapsrådet

Läs mer om projektet