Pågående projekt

Mapping Mediatized Controversies: Socio-political Online Social Networks Crossings Before and During the 2018 FIFA World Cup

Forskare: Renira Rampazzo Gambarato (Jönköping University)

Finansiär: CNPq/Brazil (National Council for Scientific and Technological Development)

Läs mer om projektet

Prime-time protest? Screening the news coverage of transnational women’s strikes in global TV networks

Forskare: Florencia Enghel

Support: With in kind data provided by the Screening Protest project.

Läs mer om projektet

Can your attention save lives? Human rights intervention as digital business, or the making of a righteous fix

Forskare: Florencia Enghel

Support: Partial support from Helge Ax:Son Johnsons Stiftelse (granted in June 2017).

Läs mer om projektet

Naturen möter nätverkssamhället: Medborgares sociala representationer av naturen på sociala medier

Forskare: Ulrika Olausson (projektledare) och Peter Berglez

Finansiär: Formas

Läs mer om projektet

Klimatsamverkan som kommunikativ utmaning. Vilka är framgångsfaktorerna?

Kontakt: Peter Berglez (professor i medie- och kommunikationsvetenskap och akademiskt ansvarig för projektet): peter.berglez@ju.se

Otto Hedenmo (doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap): otto.hedenmo@ju.se

Läs mer om projektet

Sidan uppdaterad