Counter­mapping COVID: grassroots visualizations of data on the margins

Forskare: Paola Sartoretto, Projektledare Sandra Jeppesen, Lakehead University Orillia

Finansiär: Social Sciences and Humanities Research Council of Canada

Läs mer om projektet

MEDIADELCOM: Kritisk undersökning av media-relaterade risker och möjligheter för deliberativ kommunikation. Utvecklingsscenarier i ett europeiskt medielandskap.

Forskare: prof. Peter Berglez

Finansiär: EU/Horizon2020

Läs mer om projektet

Mapping Mediatized Controversies: Socio-political Online Social Networks Crossings Before and During the 2018 FIFA World Cup

Forskare: Renira Rampazzo Gambarato (Jönköping University)

Finansiär: CNPq/Brazil (National Council for Scientific and Technological Development)

Läs mer om projektet

Naturen möter nätverkssamhället: Medborgares sociala representationer av naturen på sociala medier

Forskare: Ulrika Olausson (projektledare) och Peter Berglez

Finansiär: Formas

Läs mer om projektet

Klimatsamverkan som kommunikativ utmaning. Vilka är framgångsfaktorerna?

Kontakt: Peter Berglez (professor i medie- och kommunikationsvetenskap och akademiskt ansvarig för projektet): peter.berglez@ju.se

Otto Hedenmo (doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap): otto.hedenmo@ju.se

Läs mer om projektet

Micro-technopolitics of engagement: the everyday communicative practices of women mobilized for gender justice, digital citizenship and better democracy in Argentina (EmPoWer)

Researcher: Florencia Enghel

Funding: This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 897318

Read more about the project