Avfallsfilmer skapade av elever på Thoréns Business School 

Unga affärsinriktade gymnasieelever har tävlat med egenproducerade filmer i en filmfestival. Filmerna handlar om hur viktigt det är att återvinna avfall – en betydelsefull kunskap för eleverna i sitt kommande yrkesliv.

Gymnasielever i årskurs 1 från Thoréns Business School i Jönköping, har bekantat sig med olika sorters avfall under ett studiebesök på sortergården. Eleverna har fördjupat sig ännu mer i avfallshantering och bildat grupper som presenterar ett avfallsslag i en egenproducerad film.

Projektet som vi kallar ” Avfalls-akuten” har resulterat i fem filmer om: Restavfall, metall, el-avfall, farligt avfall och plast. Under en avslutande filmfestival presenterade grupperna sitt arbete och sin film.

Se vinnarfilmen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En jury bestående av representanter från Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University, Upptech, Thoréns Business School Jönköping och June Avfall & miljö, utsåg den vinnande filmen som var filmen om restavfall.

Avfalls-akuten ingår som ett SCP (School-Community Projects) i projektet MOST, som står för Meaningfull Open Schools To Communitities som är ett EU- projekt som Högskolan för lärande och kommunikation deltar igenom forskargruppen Praktiknära utbildningsforskning (PUF).

Foto: Elin Wetter, June Avfall och miljö.