Klasser i alla årskullar får boka sortergårdssafari. Klasserna bussas ut till en sortergård där barnen får upptäcka sortergårdens "Big Five"

Tänken med dessa sortergårdssafari är att barnen ska på ett roligt sätt få lära sig om återvinning, avfall, källsortering, kretsloppet och vad människor kan bidra med för att förbättra miljön.

Foto: Patrik Svedberg

Sortergårdssafarina har pågått sedan 2019 och kommer fortsätta även under 2022. Fram till och med 2021 har xx klasser deltagit och lärt sig mer om hur vi kan förbättra miljön, värdefull kunskap som barnen förhoppningsvis bär med sig hela livet.

Kontakt:

Marlene Svensson, miljö- och avfallspedagog på June Avfall & Miljö
marlene.svensson@juneavfall.se
036-171913