Produkt- och produktionsutveckling

Forskningen inom Produkt- och produktionsutveckling (PPU) avser metodik och teknik för utveckling och tillverkning av industriprodukter.

Forskningen innefattar såväl syntes- som analymetoder för att utveckla, implementera och förbättra produkter och produktionssystem.

Grupper

Forskningen inom produkt- och produktionsutveckling är organiserad i tre samverkande  grupper.

Avdelningen för produktutveckling, produktion och design

Laddar
354 Publikationer (Återställ mina val)

Antologibidrag

Artikel (icke refereegranskat)

Artikel (refereegranskat)

Bok

Doktorsavhandling

Konferensbidrag

Licentiatavhandling

Rapport

Övrigt