Konstruktion och produktutveckling


 

Forskningen fokuserar på datorsystem för effektiv konstruktion och beredning av produktvarianter. Dessa system möjliggör en hög grad av kundanpassning i kombination med låg tillverkningskostnad.

 

Gruppen Konstruktion och produktutveckling arbetar med att utveckla metoder och verktyg för att planera, utveckla och införa effektiva och mångdisciplinära datorsystem med denna tillämpning.

Med moderna datorbaserade tekniker kan produkt- och processpecifik kunskap struktureras och lagras för att sedan återanvändas med viss automatik vid utveckling av nya produktvarianter. Funktioner för att lagra konstruktionsregler i datorsystem och dra slutsatser från dessa är grundläggande för konstruktionssystem avsedda för syntesarbete.

Merparten av de datorverktyg som används kommer från området artificiell intelligens och omsätter dessa tekniker i system för mekanisk konstruktion. Bland annat utnyttjas inferensbaserade lösare och villkorsprogrammering samt strukturanalys baserad på teorin för grafer.

Inom denna tekniska domän söker vi allmängiltiga modeller för hur smarta konstruktionssystem ska utformas för olika typer av problem, hur kostnad och nytta kan balanseras i olika tillämpningar och hur livslängd, transparens och kvalitet hos dessa system ska säkras.

Sidan uppdaterad 2018-11-30

*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information