Konstruktion och produktutveckling

Forskargruppen Konstruktion och produktutveckling fokuserar på effektiva ingenjörsprocesser och produktplattformar. Det övergripande målet är att utveckla generella metoder och modeller samt demonstratorer som bidrar till en ökad förmåga i industrin att bemästra förändring och komplexitet.

När marknadsbehoven ständigt förändras, teknikutvecklingen sker i hög takt och ansvaret för hållbarhet ökar, måste industrin utveckla en förmåga att bemästra förändring och komplexitet för att vara konkurrenskraftig. Förändringarna kan exempelvis drivas av olika kundkrav eller teknikutveckling, medan ökad komplexitet bland annat kan vara en effekt av optimerade och unika produkter eller integrerade och multidisciplinära lösningar. Kombinationer av effektiva ingenjörsprocesser och lämpliga modeller av produktplattformar ses som potentiella möjligheter för att bemästra förändring och komplexitet. Forskningen om ingenjörsprocesser omfattar produktutveckling, offertkonstruktion, orderkonstruktion och produktionsberedning. Forskningen kring plattformsmodeller behandlar både generiska principer och specifika metoder för att generera och utvärdera produkter eller tekniska lösningar.

Huvudsakliga forskningsområden:

  • Metoder för ökad förmåga att effektivt generera, analysera och specificera produkter eller konstruktionslösningar (t.ex. processmodellering, automatiserad design).
  • Metoder för utveckling och beskrivning av produktplattformar samt stöd för att bemästra förändring och komplexitet (t.ex. modularisering, parametrisering).
  • Metoder som stöder kreativitet, problemlösning, inlärning och kunskapsutveckling som en del i en verksamhet som arbetar med produktplattformar (t.ex. knowledge value stream, set-based engineering).
  • Utvecklingsmetoder för att säkra effektiv tillverkning av kundanpassade produkter med ett särskilt fokus på konstruktion för additiv tillverkning (även kallad 3D-pritning).

Den snabba utvecklingen inom digitalisering och datorbaserad teknik öppnar upp för nya möjligheter som testas och tillämpas i forskningen. Gruppen har ett omfattande och intensivt samarbete med industrin och applikationsområden innefattar bl.a. flyg, fordon, konsumentprodukter, mekanisk industri, industriellt byggande och processverktyg.

Kontakt

Sidan uppdaterad