Barn och familj – livsvillkor och samhällsstöd

Forskningsområdet är orienterat kring ett intresse för barn, ungdom och familjers livsvillkor i det nutida samhället. Särskilt intresse riktas mot de olika typer av råd, stöd och insatser som introduceras för att påverka sociala problem. Frågor som beforskas är hur sociala problem kring barn, ungdom och familjer blir förstådda och hur det sociala arbetets aktörer arbetar med dem. En central frågeställning är hur samhällets insatser kan utvecklas för att möta barn, ungdomar och familjers behov av stöd.

Sidan uppdaterad 2020-06-23