Funktionshinder – stöd och livsvillkor

I forskningsprogrammet studeras livsvillkoren för människor med funktionshinder. Livsvillkor och stöd kan gälla såväl boende, arbete, fritid som sociala villkor. Dessa villkor relateras både till vilket stöd som ges och hur detta stöd ges. Ledord är delaktighet och inflytande i vardagen. En grund för forskningen finns i den lagstiftning som infördes på 1990-talet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om assistansersättning (LASS). Dessa lagar baseras på principen om alla människors lika värde och att personer med funktionshinder inte ska betraktas som passiva objekt för andras omsorger utan aktiva personer som själva kan begära de insatser som de anser sig behov av. I programmet finns även studier av hur arbetslivet kan anpassas till de villkor som krävs för att personer med funktionshinder ska kunna arbeta.

Sidan uppdaterad 2020-06-23