Handikappvetenskap

Handikappvetenskap studerar personer med funktionsnedsättningar, deras livsvillkor samt processer som leder till funktionshinder. Intresseområden är kroppens fungerande (funktionsnedsättning), hur personen utför vardagsaktiviteter och personens delaktighet i samhället.

Speciellt intressant är hur kropp, aktivitet och delaktighet påverkar varandra. Handikappvetenskap är därför ett tvärvetenskapligt ämne som baseras på kunskap inom medicin, teknik, beteendevetenskapliga, sociala och kulturella vetenskaper. Handikappvetenskap som vetenskapsområde försöker omfatta olika dimensioner av funktionshinder och handikapp på ett sätt som gör det möjligt för olika perspektiv att mötas och berika varandra.

I Sverige kan man läsa Handikappvetenskap vid universiteten i Linköping och Örebro samt högskolan i Jönköping.

Sidan uppdaterad 2020-06-23