Eleonor Fransson

Månadens forskare för januari är Eleonor Fransson, docent i epidemiologi.

Vem är du?

Jag heter Eleonor Fransson och är docent i epidemiologi vid Avdelningen för Naturvetenskap och Biomedicin på Hälsohögskolan. Jag började med att utbilda mig till sjukgymnast vid Lunds universitet en gång i tiden. Efter att ha jobbat som sjukgymnast några år började jag plugga, först vid Linköpings universitet och sedan Stockholms universitet, där jag läste ihop en magisterexamen med statistik som huvudämne. Därefter började jag jobba i ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet och blev efter något år doktorand inom epidemiologi med inriktning mot hjärt-kärlsjukdomar. Jag disputerade 2006 med en avhandling som handlade om fysisk aktivitet i relation till risken för hjärtinfarkt.

Hur kommer det sig att du började på JU?

När jag var i slutfasen av mitt avhandlingsarbete utlystes det ett par post-doctjänster vid Institutet för Gerontologi vid Hälsohögskolan. Jag hade hört mycket gott om Institutet för Gerontologis forskning om åldrandet, så jag sökte och fick en av post-doctjänsterna där, med början 2007. När post-docperioden var över fick jag ett lektorat vid Avdelningen för Naturvetenskap och Biomedicin, där jag började 2010.

Vad forskar du om?

Min forskning handlar framför allt om hur olika faktorer i vår arbetsmiljö, men även i vår livsstil, påverkar risken att drabbas av olika sjukdomar, till exempel hjärtinfarkt och stroke. Flera av mina projekt har handlat om arbetsrelaterad stress. Sedan är jag fortfarande inblandad i några projekt som rör åldrandet, bland annat ett projekt där vi studerar äldre personers mobilitet.

Vad är det bästa med att forska på JU?

Det bästa med att forska vid JU och Hälsohögskolan är samverkan mellan olika professioner och forskningsinriktningar. Det är lätt att hitta vägar för nya samarbeten och det kommer ofta upp nya spännande projektidéer i samtal med forskarkollegor här.

Vad har du för framtida forskningsplaner?

Jag vill gärna fortsätta med den forskning som jag har påbörjat vi JU. Utifrån dessa projekt utvecklas hela tiden nya frågeställningar som man vill gå vidare med att studera. Jag har börjat bygga upp en forskargrupp och hoppas framöver kunna knyta fler doktorander till pågående och nya projekt.

2016-01-01
Forskning
2016-01-01

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information