Mats Granlund

Månadens forskare för februari är Mats Granlund, professor i Handikappvetenskap.

Vem är du?

Mats Granlund, professor i handikappvetenskap. 

Hur kommer det sig att du började på JU?

Jag blev rekryterad av högskolan 2006, mitt jobb var att bygga upp forskning om barn i behov av särskilt stöd. CHILD är en grupp med cirka 40 forskare från HHJ och HLK.

Vad forskar du om?

Vår forskningsgrupp studerar vardagsfungerande och hur vi kan förbättra vardagsfungerande hos barn som av någon anledning är i behov av särskilt stöd. Vi menar att vardagsfungerande har två viktiga aspekter: 1) att vara i samma aktiviteter som alla andra, 2) att vara engagerad när man är i aktiviteterna. Många barn med funktionsnedsättningar eller långvariga sjukdomar har svårt med detta. Att vara delaktig är viktigt både för hälsa och lärande. Vi vet nu ganska mycket om vilka faktorer som påverkar delaktighet så nu försöker vi göra fler projekt där vi prövar om olika åtgärder kan göra barnen mer delaktiga. Vi arbetar ihop med forskare från Sydafrika, Portugal, Australien, USA och Taiwan kring detta.

Vad är det bästa med att forska på JU?

Bra stöd från vd:arna på HHJ och HLK, en toppentrevlig forskargrupp att arbeta med och den frihet det innebär att vi i gruppen själva får styra åt vilket håll vi utvecklas.

Vad har du för framtida forskningsplaner?

Vi ska fördjupa samarbetet med våra internationella partners. Vardagsfungerande är viktigt för barn i alla länder och ju mer vi vet vad som är speciellt för ett land och vad som är universellt, det vill säga gäller i alla länder desto bättre är det.


Läs mer om CHILD.

2016-02-01
Forskning
2016-02-01

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information