Jenny Bäckstrand

Månadens forskare för mars är Jenny Bäckstrand, universitetslektor logistik.

Vem är du?

Jag heter Jenny Bäckstrand och forskar i projektet KOPtimera, undervisar i inköp och är programansvarig för Högskoleingenjörs-programmet Logistik och ledning.

Hur kommer det sig att du började på JU?

Ett bananskal. Efter min grundutbildning jobbade jag som timanställd lärarassistent på Linköpings universitet och fick höra att det behövdes en lärare inom logistik på dåvarande Ingenjörshögskolan i Jönköping. Jag blev anställd som doktorand och på den vägen är det…

Vad forskar du om?

Jag forskar kring konkurrenskraftigt inköp och leverantörsrelationer kopplat till tillverkande företag i projektet KOPtimera. I de forskningsprojekt som jag jobbat i de senaste åren har jag och mina kollegor vi tittat på hur den information som används när en kundanpassad produkt ska tillverkas kan underlätta för inköparen. Utifrån det har vi skapat en metod som de företag vi samverkar med numera använder både vid val och utvärdering av leverantörer samt vid utveckling av nya produkter.

Vad är det bästa med att forska på JU?

Det är en liten snabbrörlig högskola där det ges utrymme för nya idéer och kreativitet. Möjligheten att samverka med företag och mellan avdelningar tilltalar mig!

Vad har du för framtida forskningsplaner?

Under nästa år hoppas jag kunna dra igång ett forskningsprojekt med representanter från flera olika avdelningar som fördjupar sig inom inköp och intern kommunikation på tillverkande företag. I Sverige finns det knappt någon forskning om inköp kopplat till tillverkande företag så det vill jag ändra på!

Jag hoppas också kunna jobba vidare med företagskontakter i form av offentliga föreläsningar och uppdragsutbildningar och vill på det stora hela verka för att våra forskningsresultat når det omgivande samhället och att vi fångar upp näringslivets behov och problem i vår forskning.

2016-03-01
Forskning
2016-03-01

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information