Anders Melander

Månadens forskare för april är Anders Melander, docent i företagsekonomi.

Vem är du?

Skåning som bott i Jönköping sedan 21 år tillbaka. Jag är gift och har två barn. Förutom arbetet tillbringar jag mycket tid i Jönköpings simsällskap där jag varit ordförande i styrelsen de senaste fem åren.

Hur kommer det sig att du började på JU?

1995 fick jag ett erbjudande som jag inte kunde motstå från min handledare. På den tiden var jag doktorand vid Linköpings universitet och min handledare var djärv nog att flytta till den nyinvigda handelshögskolan i Jönköping.

Vad forskar du om?

I min forskning fokuserar jag på hur man arbetar med strategi. Jag är speciellt intresserad av den process där små företag går från att mer intuitivt skapa sina strategier till ett formaliserat strategiarbete. Varför gör de det? Vilka fördelar och nackdelar finns? Resulterar det i mer framgångsrika strategier?

Vad är det bästa med att forska på JU?

I Jönköpingsregionen finns många högpresterande småföretag. Det är perfekt om du är intresserad av strategiskapande. För tillfället är vi fem personer från Tekniska högskolan, JIBS och Träcentrum i Nässjö som arbetar med tolv tillverkande företag i regionen. Detta är roligt eftersom vi skapar direkta resultat i företagen samtidigt som vi (förhoppningsvis) utvecklar kunskap med en långsiktig effekt.

Vad har du för framtida forskningsplaner?

Tillsammans med Science Park och Almi är jag involverad i Innovation Runway, ett försök att skapa en arena där små och medelstora företag kan förverkliga sina innovativa ”utanför boxen”-idéer. För tillfället är det ett projekt men vi strävar efter att det ska bli något mer. Förhoppningsvis kan vi tillsammans skapa en dynamisk miljö där forskning och praktik gemensamt utvecklar mer innovativa företag i regionen.

2016-04-01
Forskning
2016-04-01

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information