Jonas Sandberg

Månadens forskare för maj är är Jonas Sandberg, docent i omvårdnad.

Vem är du?

Jag är en 44-årig man, född och uppvuxen i de mörka östgötaskogarna mellan Tranås och Ödeshög. På gymnasiet studerade jag 4-årig teknisk linje med inriktning mot husbyggnation, men med en mor som distriktsköterska och en far som ordförande i socialnämnden så fanns vård och omsorg alltid i bakgrunden. Efter militärtjänsten började jag studera till sjuksköterska på Hälsohögskolan, men upptäckte ganska snabbt att de teoretiska och vetenskapliga frågorna var mer intressanta än den kliniska vardagen. Jag hade tur och träffade Ulla Lundh, som då var lektor på HHJ, och hon erbjöd mig en amanuenstjänst på IFO (nuvarande AFO) och efter ett halvår var jag antagen som doktorand på Hälsouniversitetet i Linköping. På den vägen är det...

Hur kommer det sig att du började på JU?

Efter 15 år i Stockholm, med arbete på Mälardalens högskola och på Ersta Sköndal högskola, kände familjen att vi var klara med Stockholm. Med två små killar lockade småstadens lugn och närheten till föräldrarna oss ner till Tranås. När vi bestämt oss för att flytta tillbaka söderut kontaktade jag Lennart Christensson, som då var avdelningschef på AFO och frågade om han hade någon tjänst att erbjuda. Svaret var Ja och sedan hösten 2011 är jag (tillbaka) på AFO.

Vad forskar du om?

Min forskning har under de senaste åtta åren fokuserat på identitetskonstruktioner och vårdande, och då främst maskuliniteter och äldre män som närståendevårdare. Dessutom bedriver jag i samarbete med forskare på Ersta Sköndal högskola studier kring palliativ vård och hemlöshet och implementering av palliativ vård inom akutsjukvården.

De projekt jag tillsammans med medarbetare på JU håller på att starta upp kommer handla om internetbaserad KBT-behandling till patienter som lider av insomni och deras närstående samt om våld i nära relationer bland äldre personer som vårdar en partner.

Vad är det bästa med att forska på JU?

De fördelar jag ser med att bedriva forskning på JU är de korta beslutsvägar som finns, det nyfikna klimatet kring studier som sticker ut från "mainstream", den mycket kompetenta forskargruppen inom Äldre och åldrande och - kanske främst - tillgången till nyfikna, pigga, duktiga kollegor och medforskare!

Vad har du för framtida forskningsplaner?

Planerna för den närmsta framtiden är att starta upp minst ett nytt doktorandprojekt utifrån det jag beskrev ovan och förhoppningsvis kunna erhålla extern finansiering för dessa. I övrigt kommer jag att jobba utifrån samma forskningstankar som jag fick med mig redan under min egen doktorandtid, nämligen att bedriva forskning som kan hjälpa till att ifrågasätta normer och stereotypa uppfattningar som finns inom vården.

2016-05-01
Forskning
2016-05-01

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information