Månadens forskare - Joy Torgé

Månadens forskare för december är Joy Torgé, universitetslektor i gerontologi.

Vem är du?

Jag heter Joy Torgé och är född och uppvuxen i Quezon City, en grannstad till Manila i Filippinerna. Jag kom till Sverige 2005 då jag fick ett Erasmus Mundus-stipendium för en master i tillämpad etik. Efter studierna ville jag bo kvar i Sverige, så jag fortsatte studera en master i Hälsa och samhälle samtidigt som jag läste svenska. Jag fick sedan en doktorandtjänst och disputerade i ämnet Äldre och åldrande 2014. Idag känner jag mig både svensk och filippinsk och jag gillar den aktiva fritid som svensk natur kan erbjuda.

Hur kommer det sig att du började på JU?

Som nydisputerad arbetade jag deltid som vikarierande lektor och utredare på olika ställen, men ville tillbaka till forskning om socialgerontologi. Socialgerontologi handlar om hur man förstår gruppen äldre och vårt åldrande ur ett samhällsperspektiv. Jag hittade en annons för en lektorstjänst på Institutet för gerontologi (IFG) vid Jönköping University. Jag kände genast igen mig i annonsen och tänkte: Det här jobbet ska jag bara ha! IFG är en tvärvetenskaplig miljö där jag kan bidra med min pusselbit. Och jobbet gav mig möjlighet att både forska och undervisa.

Vad forskar du om?

Två områden som jag arbetat med sedan avhandlingen är informell omsorg – det stöd anhöriga ger till äldre – samt att åldras med funktionshinder. Just nu är jag med i två forskningsprojekt. I det ena projektet studerar jag innebörden av parboendegarantin i särskilt boende för äldre par. Hur ser vardagen ut för par som har flyttat ihop till äldreboende, när den som följer med är relativt frisk? Hur förhandlas omsorgsansvaret mellan den medboende och personal och hur ser den medboendes situation ut?

Det andra projektet handlar om personer över 65 år med psykiska sjukdomar. Min del i projektet berör vad frivilligorganisationer, som riktar sig mot personer med psykisk ohälsa, ger för stöd till den äldre målgruppen. Vi försöker också kartlägga vilka typer av stöd äldre personer med psykiska sjukdomar får från samhället, bland annat i vilken utsträckning anhöriga och närstående hjälper till.

Vad är det bästa med att forska på JU?

Jag gillar arbetsstämningen här och jag har trevliga arbetskamrater. Inom vår forskningsmiljö ARN-J (Ageing Research Network – Jönköping) har vi ett mentorsprogram för nydisputerade forskare, som har varit mycket givande för mig. Vi har också ett utbud av seminarier där man kan dela med sig av pågående analysarbete samt manus under arbete. Jag tror det säger en del positivt om stämningen, att gruppen känner sig trygg att testa sina tankar och ofärdiga idéer framför andra forskare.

Vad har du för framtida forskningsplaner?

De två forskningsprojekt som jag arbetar med löper fram till slutet av 2018, så just nu är det fullt upp med dem. Men samtidigt dyker nya frågor och synvinklar upp som skulle kunna bli en början till framtida projektansökningar. Just nu vet jag bara att jag gärna vill samarbeta mer med andra forskare inom mitt område på sikt, kanske i en antologi eller en gemensam projektansökan.

2016-12-01
Forskning
2016-12-01

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information