Möt forskaren: Anna-Lena Godhe

Anna-Lena Godhe är professor i pedagogik. Hennes forskning handlar bland annat om digitaliseringen av klassrum, och hur elever och lärare använder olika typer av digitala verktyg.

2024-07-10