Barns lek, tema- och nöjesparker eller ungdomars användning av alkohol och droger. Eller något annat sommarrelaterat.

Här kan du som journalist hitta experter vid Jönköping University som kan kommentera en mängd skilda ämnen.

Sidan kommer att fyllas på efter hand.

Arne Gerdner forskar om bland annat vård och behandling av personer med svårt alkohol- och drogberoende och med komplikationer i form av psykiatrisk samsjuklighet, hemlöshet och andra sociala problem. Har på senare år även studerat ungdomars utveckling gällande psykisk hälsa, missbruk, riskbeteenden och föräldra/barnkommunikation.

Kontakt: 0703389097

https://ju.se/personinfo.html?id=2229

Birgitta Ander har en mångårig erfarenhet från kommunalt socialt arbete, främst av uppsökande och förebyggande ungdomsarbete. Birgittas intresseområden inkluderar också ungdomars bruk av alkohol och droger, samhällsarbete, socialpolitik och internationella aspekter på socialt arbetet.

Ander studerar också det narkotikaförebyggandearbete bland ungdomsarbetare och har nyligen gjort en rapport kring så kallade vuxenvandringar och trygghetsskapande arbete.

Kontakt: 0709359140, birgitta.ander@ju.se

https://ju.se/personinfo.html?id=84

Karina Huus forskning handlar om barns hälsa, barns rättigheter samt om barn med funktionsnedsättning och deras delaktighet i vardagsaktiviteter.

Kontakt: 0739 101 858, 036/10 12 40

https://ju.se/personinfo.html?id=678

Maria Hammarsten forskar bland annat om barns pedagogiska utomhusmiljöer. Hon menar att barn behöver pröva och utmana sitt risktagande, att exempelvis få klättra i träd. Barn behöver testa sina förmågor för att förstå vad de kan och vad de behöver öva på.

Hon menar också att politiker ofta sätter för stor tilltro till så kallade temaparker. Det räcker med en naturrik utomhusmiljö som innehåller träd som tillåts klättra i, pinnar att bygga med och lösa naturföremål som kan användas till barns egeninitierade aktiviteter. Det är viktigt att barnen inte tappar kontakten med naturen.

Hon har gjort flera studier där stora kvalitativa skillnader i fritidshemsmiljöer identifierats. Hon menar bland annat att det behövs göras en rejäl översyn av fritidshemmens lokaler och tillgång till kreativa utomhusmiljöer.

Kontakt: 073 910 1534

https://ju.se/personinfo.html?id=2037

Frida Lygnegård forskar om barn och delaktighet, barns rättigheter och barns säkerhet på internet. Sommarlovet innebär för många barn och ungdomar mer skärmtid. Vilka aktiviteter är positiva att vara delaktiga i och hur pratar vi med barnen om vads de ser på nätet?

Frida har också utvärderat ett mobilkörkort åt Telia, ett nytt digitalt verktyg som ska göra barnen tryggare på internet.

Kontakt: 036/101190, 070 426 56 56, frida.lygnegard@ju.se

https://ju.se/personinfo.html?id=2185

När infördes sommarlovet, vilka länder har längst sommarlov och hur kom det sig att barn förr fick jobba mycket under lovet? Historikern Anders Dybelius kan ge en återblick

Kontakt: 036/10 14 65, 070 593 22 58

https://ju.se/personinfo.html?id=150

Vad händer med inflationen och hur påverkas hushållen? Nationalekonomen Johannes Hagen bedriver forskning inom offentlig ekonomi med särskilt fokus på pensionssystem.

Kontakt: 036/1018 26, 070 5539851  johannes.hagen@ju.sehttps://ju.se/personinfo.html?id=3339

Statsvetare Marco Nilssons forskning berör främst frågor om våldsamma konflikter i internationell politik och kan svara på frågor kring vad som sker i Natoförhandlingarna och det säkerhetspolitiska läget.

Kontakt: 036/ 10 13 59, 076/224 12 31

Karl Hedman undervisar bland annat om krishantering och krisstöd. Han forskar om psykisk ohälsa och suicid och har bland annat också studerat SOS-sjuksköterskors, läkares och 112-operatörers livräddande insatser till människor i medicinska nödsamtal.

Kontakt: 076 767 84 88, 036/10 11 85, karl.hedman@ju.se

https://ju.se/personinfo.html?id=1783

Sofie Fristedt forskar bland annat om män och kvinnors vardagliga resmöjligheter framför allt i senare delen av livet.

Kontakt: 036/10 12 69, 072730 12 69

https://ju.se/personinfo.html?id=1496

Att det är ljusare och varmare på sommaren kan göra att det blir svårare att somna. Anders Broström forskar på olika typer av sömnstörningar och är en av Europas ledande auktoriteter inom sömnforskning.

Kontakt: 036/10 15 85, 072 228 4409

anders.brostrom@ju.se

https://ju.se/personinfo.html?id=2019

Tobias Samuelsson har studerat barns vardagsliv med särskilt fokus på barns arbete och barnkultur. Tobias har bland annat medverkat i forskningsprojekt där barn och familjers besök på barnmuseum, temaparker, nöjesparker och Science centers har studerats. Han har även genomfört studier av sommarkollo.

Kontakt: tobias.samelsson@ju.se

https://ju.se/personinfo.html?id=2628

Historiker Anders Dybelius har undervisat om Ryssland i 16 år. Han kan uttala sig om Rysslands historia och har teorier och tankar kring Vladimirs Putins agerande.

Kontakt: 036/10 14 65, 070 593 22 58

https://ju.se/personinfo.html?id=150

Presskontakt

press@ju.se

0739101753