Kronox är högskolans schema- och lokalbokningssystem.

Kronox finns tillgänglig på alla JU-datorer via Software Center på Windows Skrivbord.
(För att klienten ska fungera krävs även Java 8 Uppdate 202 som också finns i SoftwareCenter. 
Man bör ej uppdatera Java till någon nya version än detta)

Du använda också använda webbversionen av Kronox.